เทพพร

รู้จักฟาร์ม 1 ไร่สโลว์ไลฟ์

๑ ไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม เกิดจากแนวคิดพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ จากที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด สู่วิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ณ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนาให้กลายเป็นฟาร์มสเตย์ มีที่พัก ร้านอาหารเล็กๆ ที่นำผลผลิตจากในสวนมาประกอบเป็นอาหาร และเปิดให้ผู้ที่มาเยี่ยมชม สามารถมาทดลองใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์

1 ไร่

คาเฟ่

ฟาร์มคาเฟ่
ตอนนี้นังไม่ได้ทำนะคับ

แต่อยากทำแนว ร้านกาแฟ เครื่องดืม และอาหาร บนต้นมะขามยักษ์ ในรีสอร์ทที่สวยงาม

เก๊ามะขาม COFFEE

ฟาร์มสเตย์

อันนี้ก้ยังไม่ได้ทำ
แต่ก็ไม่ผิดที่คิดว่าจะทำ

ไปพักที่ น่านสุขโข โฮมสเตย์ แล้วชอบมาก

ไปชม น่านสุขโข โฮมสเตย์
ฟาร์มสเต