จุดเริ่มต้นของ 1 ไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม

มาจากการที่ผม อยากมีอาหารที่ปลอดภัย ไว้รับประทานและมีประโยชน์ ปลอดสารพิษทุกชนิด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ สมาชิกในครอบครัว ค่อยๆเริ่มขยายไปถึงเพื่อนๆ และคนใกล้ชิด เราจึงเห็นแนวทางว่า 1 ไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม น่าจะเป็นอีกทางเลือกให้ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม

คุณนายตื่นสาย
กรีนโอ๊ค

1 ไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ยึดมั่นในการทำเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม และ มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าอินทรีย์คุณภาพสูงออกสู่ท้องตลาด ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ต้องมาตรฐานออร์แกนิค ที่ได้รับการเลี้ยงแบบธรรมชาติ 

ลาบเห็ด

แนวทางของ1 ไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม

เราทำการเกษตรแบบยั่งยืน คือ การทำฟาร์มโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใช้หลักการของระบบนิเวศ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เช่น ก้อนเห็ดและมูลสัตว์ เรานำไปใช้เป็นปุ๋ยหมัก เพื่อนำไปใช้ในการเพาะปลูกพืช, ผัก และนำวนกลับมาเป็นอาหารของสัตว์ จึงไม่มีของเสีย อีกทั้งส่งผลดีต่อระบบนิเวศด้วย