ฟาร์มเห็ดบ้านคอกช้าง

สอน เพาะเห็ด เริ่มต้น จากการเลือกซื้อก้อน เห็ดนางฟ้า

ชมฟาร์มเห็ด ไปร้านค้า
หน้าฟาร์ม

เริ่มต้น เพาะเห็ด อย่างไร

วิธีการ เพาะ เห็ดนางฟ้า ในบ้าน

หากท่าน เริ่มรัก การทำเกษตร เริ่มปลูกผักแล้ว และอยาก เพาะเห็ด ไว้ทานเอง แต้ไม่รู้จะเริ่มยังไง ผมขอแนะนำประสบการณ์ของผมใน การเริ่มต้นเพาะเห็ด

อ่านต่อ

เพาะ เห็ดนางฟ้า ลงทุนเท่าไหร่

การลงทุน เพาะเห็ดนางฟ้า นั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่หลักร้อยบาทจนถึงล้านเลยก็มี แต่ผมขอแนะนำว่า เกษตรมันไม่ไช้ตัวเลขแบบคณิศาสตร์ มันจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเห็ดนางฟ้า เสียก่อน

โรงเรือนเพาะเห็ด

โรงเห็ดเพาะเห็ด มีหลายแบบ เมื่อใหม่อาจเริ่มต้นที่ เพาะเห็ดในโอ่งหรือวงบ่อ ก็ได้ พอมีความรู้ก็สร้างโรงเรือนแบบมาตรฐาน ที่สามารถควบคุม อุณหภูมิ ความชื่น และแสงสว่าง

ก้อนเห็ดนางฟ้า
โรงเห็ดแครง

บริการรับผลิตและจำหน่ายก้อนเห็ด

จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดเดินเต็มก้อน
1 – 499 ก้อน ก้อนละ 10 บาท
500 ก้อนขึ้นไป ก้อนละ 8 บาท
ก้อนขี้เลื่อยอบแห้ง ก้อนละ 6 บาท 

ราคาถูก คุณภาพเต็มก้อน
พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการเปิดดอก
และมี ตัวอย่างฟาร์มให้เยี่ยมชม

เลือกซื้อ เห็ด

gap

ฟาร์มมาตราฐาน GAP

GAP(Good Agricultural Practice) หรือในทางภาษาไทยเรียกว่า “การปฏิบัติการทางการเกษตรดีที่เหมาะสม”เป็นแนวทางการปฏิบัติในไร่นา เพื่อผลิตสินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืชและคุณภาพถูกใจผู้บริโภค เน้นวิธีการวบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต

ภาพฟาร์มเห็ด

ทีมงานของเรา ฟาร์มเห็ด

เทพพร ฉิมพิมล

เทพพร ฉิมพิมล
ผู้ก่อตั้งฟาร์ม

เป็นกรรมกร จนเป็นเจ้าของกิจการ ทำหมดทุกตำแหน่ง

จรรยา ฉิมพิมล

จรรยา ฉิมพิมล
ผู้จัดการฟาร์ม

วางแผนการผลิต จนถึงนำผลผลิตออกสู่ตลาด

aio

ปริญญา สุรทิน
กราฟฟิกประจำฟาร์ม

ออกแบบป้ายและออกแบบผลิตภัณฑ์

แมว

แมวเสือดำ
รักษาความปลอดภัยก้อนเห็ด

เฝ้าหนูและเป็นเพื่อนคลายเหงา

วัตถุประสงค์ กลุ่มเพาะเห็ด

1.เพื่อเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้มากขี้น
2. เพื่อสร้างความสามัคคีให้แก่คนในกลุ่มและชุมชน
3. เพื่อสร้างแหล่งความรู้และสามารถปฎิบัติงานได้จริงให้ในชุมชน
4. เพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
5. เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์
6. เพื่อให้ประชากรในครัวเรือนมีงานทำ หลีกเลี่ยงอบายมุข และยาเสพติด
7. เพื่อสร้างความมั่งคงให้กับชุมชน จากการจำหน่ายผลผลิต

สมาชิกกลุ่ม

1. นายเทพพร ฉิมพิมล บ้านเลขที่ 164/1 หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
2. นางจรรยา ฉิมพิมล บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
3. นายจรรยา หนูทองแป้น บ้านเลขที่ 66/4 หมู่ที่ 14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
4. นางพัฒนา เขียวอ่อน บ้านเลขที่ 2/1 หมู่ที่ 14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 5. นางพวงเพ็ญ มากแก้ว บ้านเลขที่ 141/7 หมู่ที่ 14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
6. นางชิตารัตน์ โสดาจันทร์ 107/1 หมู่ที่ 14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
7. นายประทีบ ทองอุปการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 8. นายสง่า บุญเชิด บ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
9. นางสุนีย์ โต๊ะเงาะ บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
10. นางจุฑาทิพย์ อภิคณสกุล บ้านเลขที่ 183/2 หมู่ที่ 14 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
11. นางปุณยนุช เดชเนวรัตน์ บ้านเลขที่ 10/4 หมู่ที่ 5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
12. นางคำพอง ฤทธิ์ธรรม บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี